close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 lutego 2018

  Program stypendialny dla Polonii umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.

  W ramach programu osobami uprawnionymi do podjęcia nauki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są cudzoziemcy posiadający udokumentowane polskie pochodzenie oraz posiadacze Karty Polaka, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego ani pozwolenia na pobyt stały w Polsce w momencie składania wniosku do Programu. Kandydaci muszą mieć ukończony 17 rok życia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną kształcenie w Polsce, nie mogą być studentami w państwach zamieszkania lub innym państwie w momencie podjęcia studiów w Polsce, a w latach ubiegłych nie wnioskowali więcej niż raz o stypendium na studia w Polsce dla osób polskiego pochodzenia.

   

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków oraz regulamin programu stypendialnego znajdują się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii

   

  Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. do godz. 23:59, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Uwaga! To jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. Oznacza to, że placówki dyplomatyczno-konsularne nie zbierają już papierowej wersji dokumentacji.

   

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu (załącznik).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: