close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 stycznia 2018

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie informuje, że osoby, które chcą przedłużyć ważność Karty Polaka wydanej w 2008 roku, powinny napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  W e-mailu należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)

  2. data urodzenia

  3. adres zameldowania i numer telefonu

  4. numer Karty Polaka

  5. data ważności Karty Polaka

   

  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy zabrać ze sobą:

  1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów:

              - Karta Polaka;

              - decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

              - paszport wewnętrzny;

              - posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

              - paszport zagraniczny.

   

   

  W przypadku przedłużenia ważności Karty Polaka małoletniego, który w momencie utraty ważności Karty Polaka wydanej w 2008 roku nie skończył 18. lat, rodzice małoletniego powinni napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  W e-mailu należy podać następujące dane dziecka:

  1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)

  2. data urodzenia

  3. adres zameldowania i numer telefonu

  4. numer Karty Polaka

  5. data ważności Karty Polaka

   

  Przy składaniu wniosku w wyznaczonym przez konsula dniu i godzinie powinni być obecni rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego. Należy zabrać ze sobą:

  1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów dziecka:

              - Karta Polaka;

              - decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

              - świadectwo urodzenia;

              - paszport wewnętrzny (jeśli jest);

              - posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

              - paszport zagraniczny dziecka;

  3. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów rodziców:

              - paszporty

   

  Obecność małoletniego przy składaniu wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka jest obowiązkowa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: