close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • STUDIA W POLSCE I PROGRAMY STYPENDIALNE

 • Polska oferuje różnego typu możliwości podejmowania studiów wyższych w Polsce, w tym ze świadczeniami stypendialnymi.

   

  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda 2017/2018

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu na studia w Polsce i jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2017/2018. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

  Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski i koszt wizy.

  W roku akademickim 2017/2018 Program Kirklanda adresowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Reprezentujących następujące środowiska:

  •         eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
  •         przedsiębiorcy, menedżerowie
  •         liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  •         nauczyciele akademiccy
  •         dziennikarze.

  Więcej na temat programu: http://www.kirkland.edu.pl/pl/ogloszenie

   

  Szczegółowe informacje
   

   

   Program Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) działa od 2006 roku. Powstał z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1500 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

  Projekt „Teraz Wrocław” jest inicjatywą niekomercyjną. Oferuje:

  • Możliwości podjęcia bezpłatnych studiów także dla osób nieposiadających Kartę Polaka na jednej z renomowanych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
  • Bezpłatne konsultacje dotyczące rekrutacji prowadzone przez wykwalifikowany zespół w ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim językach,
  • Bezpłatny udział w projekcie oraz informacyjne wsparcie,
  • Uproszczoną procedurę rekrutacyjną i pomoc w kontaktach z uczelnią.

  Ponadto, na stronie programu przyszli studenci znajdą mnóstwo praktycznych informacji, dotyczących przygotowań do przyjazdu do Polski i studiów, przydatne rady, które pomogą poczuć się we Wrocławiu, jak w domu.

  Rekrutacja w ramach „Teraz Wrocław” startuje co roku w maju. Aby zakwalifikować się do projektu, należy posiadać świadectwo dojrzałości (lub dyplom licencjacki) oraz dobrze znać język polski.

  Więcej informacji – na stronie: www.study-in-wroclaw.pl

   

   

   

   

   

   

  Program stypendialny im. Stefana Banacha w r. ak. 2017/2018

   

  Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór do PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. STEFANA BANACHA.

   

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami załączonymi do niniejszego ogłoszenia.

   

  Osoby z Winnickiego Okręgu Konsularnego powinny składać dokumenty osobiście w naszym konsulacie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu:
  tel. (+380) 432 507 411

  tel. (+380) 432 507 412

  tel. (+380) 432 507 413

  Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wybrać tonowo opcję językową,

  a następnie należy wybrać „4” oraz numer wewnętrzny „415”.

  Prosimy telefonować w godzinach przedpołudniowych.

  Dokumenty będą przyjmowane w dniach 20-22 czerwca br.

   

  Regulamin Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2017/2018

  Wykaz obszarów wiedzy objętych Programem Stypendialnym im. Stefana Banacha (studia II stopnia)

  Wykaz obszarów wiedzy objętych Programem Stypendialnym im. Stefana Banacha (studia III stopnia)

  Szczegółowe informacje: http://buwiwm.edu.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: