close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 października 2018

  W uroczystości wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz z przedstawicielami samorządu oraz delegacja z obwodu winnickiego m.in. Walerij Korowij – przewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej i Anatolij Olijnyk – przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej, a także Damian Ciarciński, Konsul Generalny RP w Winnicy oraz przedstawiciele polskiej wspólnoty, mieszkającej na terenie Podola.

  Historia relacji partnerskich województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego zaczęła się 60 lat temu, w 1958 roku. Pierwsza umowa o współpracy między Kielcami i Winnicą była podpisana w 1974 roku, a po powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego w 1994 została zawarta nowa umowa partnerska między miastami, celem której było wzmocnienie relacji, współpraca w biznesie, kulturze, sporcie i turystyce. Oddzielna umowa o współpracy między województwem świętokrzyskim a obwodem winnickim, podpisana 23 września 1999 roku, dotyczyła m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska. Do dziś współpraca partnerska między samorządami jest bardzo aktywna i przynosi dobre rezultaty dla obu stron.

   

  Podczas Gali Jubileuszowej, hasło której brzmiało “Dwa regiony, jedno serce”, przedstawiciele obu miast zaprezentowali efekty współpracy oraz omówili plany na przyszłość. W ramach Gali Jubileuszowej z okazji 60-lecia współpracy województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego odbył się koncert Zespołu Tańca Ludowego „Barwinok” z Winnicy, oraz wystawa fotograficzna „Świętokrzyskie – Winniczyzna oczami partnera”. Podczas gali wręczone zostały upominki dla przedstawicieli obu państw. Specjalną nagrodę, za znaczny osobisty wkład w rozwój relacji miast partnerskich otrzymał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak, który został odznaczony tytułem Honorowego Ambasadora obwodu winnickiego w Polsce.

  1
  2
  3
  4
  5

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: