close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI, DUPLIKATY, ZMIANA DANYCH

 • Przedłużanie ważności Karty Polaka

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Uwaga! Przedłużanie ważności Karty Polaka w związku z wygaśnięciem jej ważności w 2018 r. (po 10-ciu latach).

   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie informuje, że osoby, które chcą przedłużyć ważność Karty Polaka wydanej w 2008 roku, powinny napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  W e-mailu należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)

  2. data urodzenia

  3. adres zameldowania

  4. numer Karty Polaka

  5. data ważności Karty Polaka

   

  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy zabrać ze sobą:

  1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów:

              - Karta Polaka;

              - decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

              - paszport wewnętrzny;

              - posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

              - paszport zagraniczny.

   

   

  W przypadku przedłużenia ważności Karty Polaka małoletniego, który w momencie utraty ważności Karty Polaka wydanej w 2008 r. nie skończył 18. lat, rodzice małoletniego powinni napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  W e-mailu należy podać następujące dane dziecka:

  1. imię i nazwisko (jak w paszporcie zagranicznym)

  2. data urodzenia

  3. adres zameldowania

  4. numer Karty Polaka

  5. data ważności Karty Polaka

   

  Przy składaniu wniosku w wyznaczonym przez konsula dniu i godzinie powinni być obecni rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego. Należy zabrać ze sobą:

  1. starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  2. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów dziecka:

              - Karta Polaka;

              - decyzja o przyznaniu Karty Polaka;

              - świadectwo urodzenia;

              - paszport wewnętrzny (jeśli jest);

              - posiadacze kart ID powinni przedstawić dodatkowo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu);

              - paszport zagraniczny dziecka;

  3. oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów rodziców:

              - paszporty

   

  Obecność małoletniego przy składaniu wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka jest obowiązkowa.

   

  Duplikat Karty Polaka

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, należy napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

  W przypadku zmiany danych widniejących na Karcie Polaka, należy napisać prośbę o wyznaczenie terminu złożenia wniosku o wydanie nowej karty na adres: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: