close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • 31 marca 2017

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy

  ul. Owodowa 51

  21050 Winnica

   

  tel. (+380) 432 507 411  - sprawy wizowe i paszportowe 

  tel. (+380) 432 507 412  - sprawy Karty Polaka i polonijne 

  tel. (+380) 432 507 413 – sprawy obywatelskie, pomocy prawnej i sekretariat

   

  faks. (+380) 432 507 414

  e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl  Urząd pracuje

  od poniedziałku do piątku

  od 8.15 do 16.15 

   

  W sprawach pilnych, wymagających interwencji konsula, czynny jest całodobowy numer telefonu konsula dyżurnego

   +380504615394

  pod tym numerem nie udzielamy informacji wizowych, ani innych, które udzielane są w godzinach pracy urzędu.

   

   

  Informacja w sprawie udzielania odpowiedzi na zapytania interesantów

   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie  informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2  oraz art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

   

  Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie:

  - imienia i nazwiska osoby, od której pochodzi;

  - adresu tej osoby;

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Ponadto informujemy, że konsulat nie odpowiada na zapytania e-mail, na które odpowiedź można znaleźć na stronie internetowej placówki.

   

  Winnicki Okręg Konsularny obejmuje obwody: chmielnicki, czerniowiecki, winnicki i żytomierski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: