close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE I PROGRAMY STYPENDIALNE

 • Polska oferuje różnego typu możliwości podejmowania studiów wyższych w Polsce, w tym ze świadczeniami stypendialnymi.

   

  Program Stypendialny im. Stefana Banacha 2019/2020

   

  Program stypendialny im. Stefana Banacha, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

   

  Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej, którzy:

   

  • są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub
  • ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16) oraz
  • znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

   

  Studia drugiego stopnia poprzedzone są miesięcznym kursem adaptacyjno-językowym, również na warunkach stypendialnych, mającym przybliżyć stypendystom polską kulturę oraz poprawić ich znajomość języka polskiego i wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

   

  Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym, w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora NAWA, składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni.

   

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

   

  Termin składania wniosków

  Nabór wniosków odbywa się do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie list rankingowych planowane jest do 12 sierpnia 2019 r.

   

  Szczegółowe informacje o naborze: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/894-nabor-w-programie-im-banacha-otwarty

   

  Regulamin

   

  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda 2019/2020

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Fundator Programu

  oraz

  Fundacja Liderzy Przemian

  Administrator Programu

   

  ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów


  z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy 

   

  na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce
  w roku akademickim 2019/2020

   

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.  

   

  Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

   

  Szczegółowe informacje

   

       KONTAKT:      

  Program Kirklanda

  al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

   

   

   

  KIRKLAND RESEARCH PROGRAM 2018 

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Fundator Programu

  oraz

  Fundacja Liderzy Przemian

  Administrator Programu

   

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów


  z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku

   

  W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

   

  Szczegółowe informacje

   

  KONTAKT:

  Program Kirklanda

  al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

   

   Program Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) działa od 2006 roku. Powstał z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1500 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

  Projekt „Teraz Wrocław” jest inicjatywą niekomercyjną. Oferuje:

  • Możliwości podjęcia bezpłatnych studiów także dla osób nieposiadających Kartę Polaka na jednej z renomowanych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
  • Bezpłatne konsultacje dotyczące rekrutacji prowadzone przez wykwalifikowany zespół w ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim językach,
  • Bezpłatny udział w projekcie oraz informacyjne wsparcie,
  • Uproszczoną procedurę rekrutacyjną i pomoc w kontaktach z uczelnią.

  Ponadto, na stronie programu przyszli studenci znajdą mnóstwo praktycznych informacji, dotyczących przygotowań do przyjazdu do Polski i studiów, przydatne rady, które pomogą poczuć się we Wrocławiu, jak w domu.

  Rekrutacja w ramach „Teraz Wrocław” startuje co roku w maju. Aby zakwalifikować się do projektu, należy posiadać świadectwo dojrzałości (lub dyplom licencjacki) oraz dobrze znać język polski.

  Więcej informacji – na stronie: www.study-in-wroclaw.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: