close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE I PROGRAMY STYPENDIALNE

 • Polska oferuje różnego typu możliwości podejmowania studiów wyższych w Polsce, w tym ze świadczeniami stypendialnymi.

   

  Program Stypendialny im. Stefana Banacha 2018/2019

   

  Program stypendialny im. Stefana Banacha, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

   

  Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej, którzy:

   

  • są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub
  • ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16) oraz
  • znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

   

  Studia drugiego stopnia poprzedzone są miesięcznym kursem adaptacyjno-językowym, również na warunkach stypendialnych, mającym przybliżyć stypendystom polską kulturę oraz poprawić ich znajomość języka polskiego i wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

   

  Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym, w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora NAWA, składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni.

   

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

   

  Termin składania wniosków

  Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

  Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 1 sierpnia 2018 r.

   

  Szczegółowe informacje o programie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

   

  Regulamin

   

  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda 2019/2020

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Fundator Programu

  oraz

  Fundacja Liderzy Przemian

  Administrator Programu

   

  ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów


  z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy 

   

  na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce
  w roku akademickim 2019/2020

   

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.  

   

  Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

   

  Szczegółowe informacje

   

       KONTAKT:      

  Program Kirklanda

  al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

   

   

   

  KIRKLAND RESEARCH PROGRAM 2018 

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Fundator Programu

  oraz

  Fundacja Liderzy Przemian

  Administrator Programu

   

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów


  z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku

   

  W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

   

  Szczegółowe informacje

   

  KONTAKT:

  Program Kirklanda

  al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

   

   

   

  The Jagiellonian University in Cracow opens new field of studies in academic year 2017/2018.

  We would like to inspire every potential students to familiarize with our offer. 

   

  Studies in Central and Eastern Europe: histories cultures and societies is a combination of theoretical knowledge with practical skills. In addition to the transfer of knowledge of the history and culture of Central and Eastern Europe with particular emphasis on the XIX and XX centuries, we want to allow students access to practice in both public institutions and private enterprises as well as develop the skills needed in today's labor market as soft skills, interpersonal skills and self-organizing skills.

   

  The invitation is addressed mainly to young people interested in the history of Central and Eastern Europe with knowledge of English at least communicative. We do not require any language skills certificates, its level will be verified during the interview. Future student - your English does not have to be perfect. Studying in a foreign language is an ideal way for further training.

   

  We provide access to: attractive internship, workshop classes, free of expense summer school, international environment, soft skills lessons.

   

  Employment opportunities through CEE Studies:

  • cultural departments of public administration (local and governmental), 
  • national and international institutions and organizations (with particular emphasis of Central-Eastern Europe countries), 
  • conducting research for business entities, NGO organizations
  • cultural establishments (museums, archives, local cultural establishments), 
  • publishing houses 
  • mass media,
  • in education (after getting appropriately qualified)
  • universities and scientific institutions
  • advertising and public relations

  CEE Studies is the only course on the JU with English as language of lecture which is completely free of charges for both Poles and foreigners. It is possible thanks to financial support from the European Funds: Knowledge Education Development.

  Recruitment is based on entrance exams’ results.

   

  If you are interested in studying with us, see detailed information on http://www.uj.edu.pl/web/ceestudies

  If you have any questions send an email to ceestudies@uj.edu.pl

  Find us also on Facebook and stay updated.

   

   

   Program Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) działa od 2006 roku. Powstał z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1500 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

  Projekt „Teraz Wrocław” jest inicjatywą niekomercyjną. Oferuje:

  • Możliwości podjęcia bezpłatnych studiów także dla osób nieposiadających Kartę Polaka na jednej z renomowanych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
  • Bezpłatne konsultacje dotyczące rekrutacji prowadzone przez wykwalifikowany zespół w ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim językach,
  • Bezpłatny udział w projekcie oraz informacyjne wsparcie,
  • Uproszczoną procedurę rekrutacyjną i pomoc w kontaktach z uczelnią.

  Ponadto, na stronie programu przyszli studenci znajdą mnóstwo praktycznych informacji, dotyczących przygotowań do przyjazdu do Polski i studiów, przydatne rady, które pomogą poczuć się we Wrocławiu, jak w domu.

  Rekrutacja w ramach „Teraz Wrocław” startuje co roku w maju. Aby zakwalifikować się do projektu, należy posiadać świadectwo dojrzałości (lub dyplom licencjacki) oraz dobrze znać język polski.

  Więcej informacji – na stronie: www.study-in-wroclaw.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: